Польсько-український кордон: бар'єр для розвитку чи шанс?

Українсько-польська господарча палата пропонує це обговорити 12-13 грудня в Любліні. TEKST W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM. 12 - 13 grudnia 2022 roku w Lublinie, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wraz z Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie organizują kolejną z cyklu międzynarodową konferencję pt. "Granica polsko-ukraińska - szansa czy bariera rozwoju?"

Польща вже багато років є одним з ключових зовнішньоекономічних партнерів України. Більші обсяги торгівлі лише з Китаєм. Після початку війни значення Польщі для української економіки зросло ще більше. Ця країна стала для України транспортним та логістичним хабом. Адже блокада морських портів та транспортних коридорів з Росією та Білоруссю суттєво збільшили роль кордонів з ЄС 

Саме через польській кордон іде левова частина українського експорту та завозяться в Україну критично важливі товари: паливо, продовольство, допомога для армії та цивільних.

З початку війни гостро постала потреба у підвищенні пропускної здатності прикордонних переходів. Лише так можна втримати суттєво «просівший» експорт. Як польська, так і українська сторони у цьому році суттєво спростили митні формальності. Втім, як показують багатокілометрові черги вантажівок, що час від часу накопичуються біля кодону, проблема ще далека від вирішення.

Допомогти двом країнам покращити міжкордонне співробітництво повинна організована Українсько-польською господарчою палатою конференція «Польсько-український кордон: шанс чи бар’єр для розвитку». Вона пройде в Любліні 12-13 грудня.

В ній візьмуть участь представники регуляторів та органів самоврядування обох країн, прикордонної та митної служби, а також транспортного бізнесу.

Під час конференції учасники представлять свої візії покращення прикордонного співробітництва та обговорять головні проблеми. Польща і Україна мають стати ще ближче.

Дивись відео Czy rozważano wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie Polski w związku z wydarzeniami w Przewodowie?

Od wielu lat Polska pozostaje jednym z kluczowych partnerów zewnętrznych Ukrainy. Większą wymianę handlową Ukraina ma tylko z Chinami. Po rozpoczęciu wojny znaczenie Polski dla gospodarki Ukraińskiej stało jeszcze większe. Polska stała się dla Ukrainy kluczowym hubem transportowym i logistycznym. Blokada portów morskich i byłych korytarzy logistycznych z Rosją i Białorusią istotnie zwiększyły rolę granic z Unią. Właśnie, przez polską granicę na razie idzie większa część ukraińskiego eksportu: paliwo, żywność, sprzęt dla wojska i pomoc humanitarna dla cywilów.

Od z początku wojny powstała silna potrzeba zwiększenia przepustowości przejść granicznych. Tylko tak można podtrzymać istotnie "skurczony" eksport ukraiński. Zarówno Polska, jak i ukraińska strona znacząco uprościły formalności celne.

Temu jak pomóc Polsce i Ukrainie poprawić współpracę transgraniczną będzie poświęcona konferencja "Granica Polsko-Ukraińska – szansa czy bariera rozwoju?", organizowana przez Polsko–Ukraińską Izbę Gospodarczą. Odbędzie się ona 12-13 grudnia w Lublinie.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele od obu państw: władzy centralnej i samorządów, Straży granicznej i Służby celnej. Również będą przedstawiciele biznesu transportowego.

Uczestnicy konferencji przedstawią swoje wizji polepszenia współpracy transgranicznej, a także przedyskutują aktualne problemy. Polska i Ukraina muszą współpracować jeszcze bliżej!