Umowa o pracę (трудовий договір в Польщі): основна інформація

Існує думка, що трудовий договір (Umowa o pracę) - найвигідніша форма працевлаштування для людей. Але яка інформація повинна обов'язково міститися в договорі? І що варто знати?

Трудовий договір - правовий акт, який закріплює домовленість роботодавця і працівника, що останній зобов'язується виконувати певний вид робіт у місці і час, які визначить керівник. З іншого боку, за трудовим договором роботодавець зобов’язується прийняти працівника на роботу за винагороду.

Трудовий договір повинен бути укладеним у письмовій формі. В іншому випадку роботодавець повинен письмово підтвердити усні домовленості не пізніше дати початку роботи працівника (зафіксувати сторони та вид договору, умови контракту тощо).

Види трудових договорів

У трудовому кодексі визначено види трудових договорів, які можна укладати з працівниками. Umowa o pracę може бути укладена:

 • на випробувальний термін;
 • на обмежений період;
 • на невизначений термін.

У серпні 2022 року в Польщі внесли зміни до трудових договорів. Найважливіші з них стосуються випробувального терміну і строкових контрактів. Так, у договорі про випробування сторони зможуть домовитися про продовження дії цієї угоди на тривалість відпустки, а також на тривалість інших узгоджених неявок на роботу, якщо такі будуть. Ще однією зміною є те, що при розірванні строкового договору потрібно вказати причину розірвання договору.

Дивись відео Poznajmy się - rozmówki polsko-ukraińskie

Що має бути прописано в трудовому договорі?

У трудовому договорі зазначають сторін договору, його вид, дату укладення, умови і оплату роботи, а саме:

 • вид роботи;
 • місце роботи або інформацію про те, що працівник сам визначає місце роботи;
 • винагороду за роботу;
 • робочі години;
 • день початку роботи.
 • Припинення трудового договору

Трудовий договір припиняється:

 • за згодою сторін;
 • після повідомлення про звільнення;
 • без повідомлення про звільнення;
 • після закінчення строку, на який його було укладено;
 • в останній день виконання роботи, на яку його було укладено договір.

Заява про розірвання трудового договору повинна бути укладена в письмовій формі.

ПОПУЛЯРНІ
ОСТАННІ