Де в ЄС найбільше і найменше українських біженців? [MATERIAŁ PROMOCYJNY]

Wojna w Ukrainie spowodowała masowy napływ uchodźców w Europie. Miliony Ukraińców wyjechały za granicę, aby uciec przed morderczym atakiem Rosji. Liderami pod względem liczby przyjętych uchodźców z Ukrainy zostały trzy kraje UE. TEKST W DWÓCH JĘZYKACH. Війна в Україні спричинила масштабну хвилю біженців у Європі. Мільйони українців виїхали за кордон, щоб врятуватися від вбивчого нападу Росії. Три країни Євросоюзу стали лідерами за кількістю біженців, яких прийняли з України.

Rosyjska inwazja na pełną skalę zmusiła miliony Ukraińców do opuszczenia swoich domów i szukania schronienia w innych krajach świata. Większość uchodźców pozostała w Unii Europejskiej. W pierwszych dniach marca 2022 r. UE wdrożyła dyrektywę o ochronie tymczasowej, która zapewnia zezwolenie na pobyt, dostęp do rynku pracy, edukacji, mieszkania i opieki medycznej.

"Każdy, kto ucieka przed bombami Putina, będzie mile widziany w Europie" – powiedziała w pierwszych dniach wielkiej wojny przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Tymczasowa ochrona w UE: ilu Ukraińców skorzystało?

Obecnie z mechanizmu ochrony tymczasowej korzysta 4 mln Ukraińców. Najwięcej jest w Polsce i Niemczech — odpowiednio 961 340 i 967 715 osób - wynika z raportu Rady Europejskiej.

Według oficjalnych danych od początku wojny Polska udzieliła ochrony czasowej ok. 1,5 mln uchodźców z Ukrainy, z czego 500 tys. to dzieci - informuje Polska Agencja Prasowa. Około 900 tysięcy Ukraińców, mimo bariery językowej, znalazło już pracę w Polsce. Do polskich szkół uczęszcza około 200 tysięcy ukraińskich dzieci. Jednocześnie, według najnowszych sondaży, większość Ukraińców chce po zakończeniu wojny wrócić do domu. Tak twierdzi 80 proc. obywateli, którzy trafili do Polski.

Z kolei według danych Niemieckiego Centralnego Rejestru Cudzoziemców w grudniu 2022 roku w kraju mieszkało prawie 1,2 mln Ukraińców. 762 tys. z nich to osoby w wieku produkcyjnym, z czego dwie trzecie, czyli 521 tys., to kobiety. Ponadto do Niemiec przybyło 302 tys. ukraińskich dzieci poniżej 15. roku życia i 100 tys. obywateli Ukrainy powyżej 65. roku życia.

Około jedna piąta uchodźców znalazła już pracę, kolejne 471 tys. osób zarejestrowało się w urzędzie pracy, z czego 135 tys. musiało w styczniu uczęszczać na kursy integracyjne. Podobnie jak w Polsce, bariera językowa często uniemożliwia Ukraińcom znalezienie pracy w Niemczech.

W Czechach, gdzie z prawa tymczasowej ochrony skorzystało 432 415 Ukraińców, oficjalnie zatrudnionych jest około 100 tys. ukraińskich uchodźców. W roku akademickim 2022-23 do czeskich szkół poszło prawie 60 tys. dzieci.

Najwięcej uchodźców przyjęła Praga (94 655 osób) - pisze o tym czeski portal vinegret.cz

W innych częściach Europy jest znacznie mniej uchodźców z Ukrainy. Według Rady Europejskiej w Bułgarii tymczasową ochronę otrzymało 147 385 osób, 160 995 w Hiszpanii, 145 800 we Włoszech, 134 740 we Francji i 109 640 uchodźców w Holandii. Najmniej Ukraińców korzysta z mechanizmu ochrony czasowej na Malcie — 1515.

Statystyki innych krajów:

 • Austria — 87 570
 • Belgia — 63 210
 • Chorwacja — 18 410
 • Cypr — 12610
 • Dania — 30 680
 • Estonia — 38 385
 • Finlandia — 45 215
 • Grecja — 21 530
 • Węgry — 28 585
 • Irlandia — 70 495
 • Łotwa — 35 865
 • Litwa — 65 425
 • Luksemburg — 4655
 • Portugalia — 55 020
 • Rumunia — 89 710
 • Słowacja — 93 905
 • Słowenia - 7675
 • Szwecja — 46 295

Według Eurostatu 65 proc. uchodźców, którzy otrzymali tymczasową ochronę, to kobiety, większość to osoby w wieku od 35 do 64 lat (25,8 proc.). Wśród mężczyzn większość stanowią chłopcy w wieku od 1 do 14 lat (14,1 proc.).

Ten film pokazuje, ilu Ukraińców co miesiąc otrzymywało status ochrony tymczasowej w krajach UE. Statystyki z pierwszych 10 miesięcy wojny.

Czym jest ochrona tymczasowa?

Ochrona tymczasowa to narzędzie, które UE uruchamia w wyjątkowych przypadkach, gdy następuje duży napływ uchodźców. Służy on zapewnieniu maksymalnego wsparcia ofiarom i zmniejszeniu presji wywieranej na kraje przyjmujące.

Ochrona tymczasowa daje migrantom prawo pobytu w UE, dostęp do rynku pracy, mieszkania, pomocy socjalnej i medycznej, dzieciom — dostęp do edukacji oraz prawo do opieki prawnej, jeśli przybywają do UE bez opieki dorosłych.

Kto może skorzystać z ochrony tymczasowej w UE?

Jak informuje strona internetowa Rady Europejskiej, z ochrony tymczasowej (pod warunkiem, że osoba  mieszkała w Ukrainie do 24 lutego 2022 r.) mogą skorzystać następujące osoby:

 • obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin;
 • nie-Ukraińcy i bezpaństwowcy podlegający ochronie międzynarodowej w Ukrainie (np. uchodźcy i osoby objęte ochroną dodatkową) oraz członkowie ich rodzin;
 • nie-Ukraińcy posiadający zezwolenie na pobyt stały, którzy nie mogą bezpiecznie i na stałe powrócić do swojego kraju pochodzenia (a także mogą być odpowiednio chronieni w kraju UE);
 • obywatele Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę tuż przed przed 24 lutego;
 • obywatele Ukrainy, którzy wjechali na terytorium UE bezpośrednio przed 24 lutego (np. jako turyści lub pracownicy);
 • nie-Ukraińcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, którzy nie mogą bezpiecznie i na stałe powrócić do kraju pochodzenia.

"Ochrona czasowa udzielana jest automatycznie, ale należy wystąpić o zezwolenie na pobyt w kraju UE, w którym podjęto decyzję o zamieszkaniu. Obywatele Ukrainy nie potrzebują wiz. Po uzyskaniu dostępu do terytorium UE mogą swobodnie podróżować przez 90 dni i wybrać, w którym kraju UE chcą skorzystać z prawa do ochrony czasowej. Będąc objętym ochroną tymczasową, można ubiegać się o status uchodźcy lub inną formę ochrony dostępną w krajach UE" – informuje strona internetowa Rady Europejskiej.

Początkowo mechanizm miał działać przez rok, ale w październiku Komisja Europejska zdecydowała o przedłużeniu dyrektywy o ochronie tymczasowej dla Ukraińców. Będzie ona ważna do marca 2024 roku. Również Ukraińcy nie stracą statusu ochrony tymczasowej, nawet jeśli wrócą do domu na dłużej.

Дивись відео Європейське турне президента Зеленського. Ціль? Більше зброї і швидший вступ України до ЄС

Повномасштабне вторгнення Росії змусило мільйони українців покинути свої домівки та шукати притулку в інших країнах світу. Більшість біженців зупинилися у Європейському Союзі.

У перші дні березня 2022 року ЄС ввів у дію Директиву про тимчасовий захист, який передбачає дозвіл на проживання, доступ до ринку праці, освіти, житла та медичної допомоги.

"Усім, хто тікає від путінських бомб, будемо раді в Європі", — заявила у перші дні великої війни президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Тимчасовий захист в ЄС: скільки українців скористалися?

Станом на цей час механізмом тимчасового захисту користуються 4 мільйони українців. Найбільше — у Польщі та Німеччині — 961 340 та  967 715 осіб відповідно. Про це повідомляє сайт Європейської ради.

За офіційними даними, з початку війни Польща надала статус тимчасового захисту близько 1,5 млн біженцям з України, 500 тисяч із них — діти, повідомляє PAP. Близько 900 тисяч українців, попри мовний бар'єр, вже знайшли у Польщі роботу. Приблизно 200 тисяч українських дітей відвідують польські школи. При цьому згідно з останніми опитуваннями, більшість українців хоче повернутися додому після закінчення війни. Про це заявляє 80% громадян, які опинилися у Польщі.

Німеччина. Згідно з даними німецького Центрального реєстру іноземців, у грудні 2022 року в країні проживало майже 1,2 млн. українців. 762 тисячі із них — люди працездатного віку, з яких дві третини або 521 тисячі — жінки. Також у Німеччину прибуло 302 тис. українських дітей віком до 15 років та 100 тис. громадян України віком від 65 років.

Приблизно п’ята частина біженців вже знайшла роботу, ще 471 тис. людей зареєструвалися у центрі зайнятості, з них 135 тис. у січні повинні були відвідувати інтеграційні курси. Так само як і в Польщі, знайти роботу у Німеччині українцям часто заважає мовний бар’єр.

У Чехії, де правом тимчасового захисту скористалося 432 415 українців, офіційно працевлаштовано близько 100 тис. українських біженців. Майже 60 тис. дітей зарахували до чеських шкіл у 2022-23 навчальному році. 

Найбільше біженців прийняли Прага (94 655 осіб), Середньочеський (58 755) та Південноморавський краї (41769). Найменше – Злінський край (12227 осіб), пише чеський сайт vinegret.cz

В інших каїнах Європи біженців з України значно менше. За даними Європейської ради, 147 385 осіб отримали тимчасовий захист у Болгарії, 160 995 — в Іспанії, 145 800 — в Італії, 134 740 — у Франції та 109 640 переселенців у Нідерландах. Найменше українців користуються механізмом тимчасового захисту на Мальті — 1 515.

Статистика інших країн:

 • Австрія — 87 570
 • Бельгія — 63 210
 • Хорватія — 18 410
 • Кіпр — 12 610
 • Данія — 30 680
 • Естонія — 38 385
 • Фінляндія — 45 215
 • Греція — 21 530
 • Угорщина — 28 585
 • Ірландія — 70 495
 • Латвія — 35 865
 • Литва — 65 425
 • Люксембург — 4655
 • Португалія — 55 020
 • Румунія — 89 710
 • Словаччина — 93 905
 • Словенія — 7675
 • Швеція — 46 295

За даними Євростату, 65% біженців, які отримали тимчасовий захист — жінки, більшість — віком від 35 до 64 років (25,8 %). Серед чоловіків більшість становлять хлопчики віком від 0 до 14 років (14,1 %).

Це відео демонструє, скільки українців щомісяця отримували статус тимчасового захисту у країнах Євросоюзу. Статистика за перші 10 місяців війни.

Що таке тимчасовий захист?

Тимчасовий захист – це інструмент, який ЄС активує у виняткових випадках, коли є великий наплив біженців. Його використовують, щоб надати максимальну підтримку постраждалим та зменшити тиск на країни, які приймають цих людей.

Тимчасовий захист надає переселенцям право на проживання у ЄС, доступ до ринку праці, житла, соціальної і медичної допомоги, дітям — доступ до освіти та право на законну опіку, якщо вони прибувають у Євросоюз без супроводу дорослих

Хто може скористатися тимчасовим захистом у ЄС?

Як інформує сайт Євроради, тимчасовим захистом можуть скористатися такі особи (за умови проживання в Україні до 24 лютого 2022 року):

 • громадяни України та члени їх сімей;
 • неукраїнці та особи без громадянства, на яких поширюється міжнародний захист в Україні (наприклад, біженці та особи під додатковим захистом) та члени їхніх сімей;
 • неукраїнці з дозволом на постійне проживання, які не можуть безпечно та назавжди повернутися до своєї країни походження (і які також можуть бути належним чином захищені в країні ЄС);
 • громадяни України, які втекли з України незадовго до 24 лютого;
 • громадяни України, які в’їхали на територію ЄС безпосередньо до 24 лютого (наприклад, як туристи чи працівники);
 • неукраїнці з посвідкою на тимчасове проживання, які не можуть безпечно та назавжди повернутися до країни походження.

"Тимчасовий захист надається автоматично, але ви повинні подати заяву на отримання дозволу на проживання в країні ЄС, де ви вирішили залишитися. Громадянам України візи не потрібні. Отримавши доступ на територію ЄС, вони можуть вільно подорожувати протягом 90 днів та вибрати, в якій країні ЄС вони хочуть реалізувати свої права на тимчасовий захист.  Перебуваючи під тимчасовим захистом, ви можете подати заяву на отримання статусу біженця або іншої форми захисту, доступної в країнах ЄС", — повідомляється на сайті Європейської Ради.

Спершу планувалося, що механізм діятиме один рік, але в жовтні Європейська комісія ухвалила рішення продовжити дію Директиви тимчасового захисту для українців. Вона буде діяти до березня 2024 року. Також українці не втрачатимуть статусу тимчасового захисту, навіть якщо вони повернуться додому на тривалий час.

embed
Copyright © Agora SA