Odbudowa Ukrainy to szansa dla polskich firm. Oni wiedzą, jak oba kraje mogą zyskać

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w coraz większym stopniu integruje polskich i ukraińskich przedsiębiorców, którzy chcą uczestniczyć w odbudowie kraju napadniętego przez Rosję. Przed demokratycznym światem wyzwanie większe niż realizacja planu Marshalla po II wojnie światowej. Jeszcze większa jest szansa na przywrócenie lokalnym społecznościom normalności. PUIG wspiera bowiem również działania charytatywne.

Polscy przedsiębiorcy coraz aktywniej zgłaszają swoją gotowość do odbudowy Ukrainy. Świadczą o tym dane Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (www.pol-ukr.com). Z każdym dniem przybywa na niej zgłoszeń. Obecnie liczba członków osiągnęła imponujący poziom 450 firm, w porównaniu do wcześniejszych 170 - przed rosyjską agresją na Ukrainę. Ta dynamiczna aktywność Izby sprawia, że przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać ją jako niezawodne źródło informacji oraz jako aktywnego rzecznika dla polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.

Coraz więcej przedsiębiorców aktywnych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej

Ta popularność PUIG ma swoje powody. Jednym z atutów Izby jest jej model działania, oparty na obecności w obu krajach. W ramach organizacji powołano symetryczne władze, w tym prezesów, wiceprezesów oraz radę złożoną z przedstawicieli zarówno Polski, jak i Ukrainy. Dodatkowo Izba posiada biura w Kijowie i Warszawie oraz sieć przedstawicielstw w kluczowych miastach obu państw.

Taka struktura okazuje się nie tylko skuteczna w prowadzeniu działalności statutowej izby gospodarczej, ale również w udzielaniu pomocy charytatywnej. Fundusz Pomocy Ukrainie, utworzony we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, jest doskonałym dowodem na skuteczność Izby w tym zakresie. Dzięki inicjatywie oczekiwane i cenne dla mieszkańców wsparcie dotarło już do Czernihowa, Siewierodoniecka, Odesy, Charkowa oraz wiejskich hromad w obwodzie charkowskim. Pomoc trafiła również do Dnipra, Lwowa, Chmielnickiego oraz na Zakarpacie.

fot. Shutterstock

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza nie tylko rozwija się dynamicznie, ale również działa aktywnie na rzecz współpracy między oboma krajami. Jej inicjatywy stanowią solidne fundamenty dla dalszego wzrostu i rozwoju gospodarczego.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza i Rada Przedsiębiorczości w akcji odbudowy Ukrainy

W przeddzień Święta Niepodległości Ukrainy Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza i Pracodawcy RP zorganizowali spotkanie, które połączyło ukraińskie organizacje biznesu z polskimi tworzącymi Radę Przedsiębiorczości. Głównym tematem rozmów była pomoc w odbudowie Ukrainy po trudnym okresie wojennych zniszczeń.

W oświadczeniu Rady Przedsiębiorczości czytamy: "Wierzymy, że przy udziale demokratycznej, międzynarodowej społeczności, Ukraina będzie w stanie odbudować swoją ojczyznę zniszczoną przez wojnę. Polscy przedsiębiorcy i pracodawcy zaangażują się w tę pracę, mając na celu stworzenie nowoczesnego państwa o silnej pozycji w Europie - Ukrainy".

Podczas spotkania omawiano również doświadczenia Polski w zakresie inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej, wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Polska gotowość do udzielenia pomocy Ukrainie w tych obszarach została podkreślona.

Uczestnicy spotkania, zarówno w Warszawie, jak i w Kijowie, podkreślili również znaczenie budowania państwa prawa na Ukrainie, które skutecznie wyeliminuje korupcyjne procedury. Jest to istotny krok w kierunku stabilizacji i rozwoju gospodarczego kraju.

Projekt "Praca dla odbudowy ukraińskiej przedsiębiorczości" realizowany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza od roku aktywnie prowadzi projekt o nazwie "Praca dla odbudowy ukraińskiej przedsiębiorczości". Inicjatywa ta skierowana jest do ukraińskich samorządów terytorialnych oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Odbudowa nie ogranicza się bowiem jedynie do przywracania funkcji dużych miast czy naprawy infrastruktury transportowej i energetycznej. To także proces powrotu obywateli Ukrainy do ich lokalnych społeczności.

W pierwszej kolejności konieczna jest odbudowa obiektów użyteczności publicznej, z uwzględnieniem zasad efektywności energetycznej i bezpieczeństwa. Ważne jest również ożywienie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw, które zapewniają mieszkańcom pracę i dochody dla budżetów miast i hromad (wsi). Doświadczenie Polski, kraju, w którym sektor MŚP generuje prawie 70% PKB, stanowi inspirację i nadzieję dla ukraińskich lokalnych społeczności. Dziś są wyczerpane i zniszczone przez rosyjską agresję, ale dzięki projektowi "Praca dla odbudowy ukraińskiej przedsiębiorczości" już dziś uzyskują wsparcie i szansę na gospodarcze ożywienie.

Odbudowa Ukrainy: Wyzwanie dla demokratycznego świata, szanse dla polskiego biznesu

Odbudowa Ukrainy staje się coraz większym wyzwaniem dla całego demokratycznego i wolnościowego świata. W porównaniu do planu Marshalla, realizowanego po II wojnie światowej, wydaje się to być jeszcze bardziej skomplikowane zadanie. Znany profesor sugeruje, że kluczowym krokiem w odbudowie jest znaczące zmniejszenie zadłużenia Ukrainy. Z kolei jeden z europosłów postuluje bardziej zdecydowane działania oparte na Kartę Narodów Zjednoczonych, aby wykorzystać zamrożone w zachodnich bankach rosyjskie aktywa finansowe. Te aktywa szacuje się na około 350 miliardów dolarów, podczas gdy obliczone straty wojenne Ukrainy przekroczyły już 450 miliardów dolarów.

fot. Shutterstock

Unia Europejska ostatnio zaoferowała pakiet pomocowy dla Ukrainy do 2027 roku o wartości 50 miliardów euro. W tym pakiecie można znaleźć "okienka możliwości" dla polskich przedsiębiorców, takich jak producenci materiałów budowlanych, firmy budowlane, firmy transportowe, dostawcy mebli, sprzętu i materiałów dla energetyki, a także konsultanci zajmujący się przygotowywaniem wniosków pomocowych i nadzorowaniem realizacji projektów.

Polska nie jest jedynym krajem, który pomaga Ukrainie i deklaruje zaangażowanie w jej odbudowę. Mimo braku takiego kapitału jak USA, Wielka Brytania, Włochy czy Niemcy, Polska stała się ważnym hubem międzynarodowej pomocy humanitarnej i militarnej dla Ukrainy. Blisko 600 polskich firm nadal działa na terenie Ukrainy, a około 7 tysięcy firm z kapitałem ukraińskim powstało w Polsce w czasie trwania konfliktu. Rosną również obroty handlowe między oboma krajami, a współpraca partnerska miast i hromad jest imponująca.

Nadchodzi Kongres, który zmieni wszystko

Wkrótce, 21 i 22 września, w Poznaniu odbędzie się Kongres Odbudowy Ukrainy Common Future. Spotkanie to będzie okazją dla przedstawicieli rządów, Komisji Europejskiej, instytucji finansowych, samorządowców, przedsiębiorców i ekspertów gospodarczych, aby omówić plan wykorzystania polskich kompetencji w odbudowie Ukrainy. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia i przygotowuje wiele praktycznych dyskusji, które mają przyczynić się do skutecznej odbudowy kraju.

Materiał promocyjny marki Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.