Szykuje się duża rekonstrukcja rządu Ukrainy. W tle ogromne pieniądze

Ukraiński rząd szykuje się do reorganizacji - spodziewana jest redukcja resortów i liczby pracowników aparatu państwowego. Władze twierdzą, że dzieje się to pod przymusem: w miarę trwania wojny kraj potrzebuje "rządu wojennego". TEKST W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM. Український уряд готується до реорганізації - очікується скорочення міністерств та кількість співробітників державного апарату. У владі стверджують, що це робиться вимушено: оскільки війна триває, країні потрібен уряд воєнного часу>.

Ciekawe, że obecnie reforma jest dyskutowana tylko na poziomie plotek. Źródła w Biurze Prezydenta poinformowały jednak dziennikarzy, że 8 listopada przy Bankowej odbyło się spotkanie z udziałem najważniejszych dostojników państwowych. Podczas spotkania omówiono nowy format Gabinetu Ministrów. Wcześniej w środkach masowego przekazu pojawiły się informacje, że z 20 resortów, które obecnie istnieją, może pozostać 14. Część z nich zostanie scalona, część zostanie zlikwidowana.

TEKST POCHODZI Z SERWISU EDIALOG.MEDIA - POLSKO-UKRAIŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

To nie pierwsza taka reorganizacja rządu za kadencji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W pewnym momencie kilka ministerstw doświadczyło znacznej optymalizacji: najpierw zostały zjednoczone, a następnie ponownie rozdzielone. W ten sposób Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu zostało połączone z Ministerstwem Polityki Rolnej i przekształcone w Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa, zaś Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ministerstwo Energii połączono w Ministerstwie Energii i Ochrony Środowiska. Minęły jednak parę miesięcy i ministerstwa ponownie zostały rozdzielone.

Obecnie przygotowywane jest kolejne "duże połączenie". Kiedy odwoływano Ołeksija Czernyszowa ze stanowiska Ministra Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy, by powołać go na szefa Naftohazu, krążyły pogłoski o połączeniu tego resortu z Ministerstwem Infrastruktury. Jednak po dymisji Czernyszowa  w ministerstwie nie było wakatu i  jego miejsce zajął jego pierwszy zastępca Wasyl Łozynski.

Ale proces połączenia trzech resortów w Ministerstwo Rozwoju Wspólnot, Infrastruktury, Terytoriów i Reintegracji jest nadal dyskutowany. Jeśli tak się stanie, połączonym resortem najprawdopodobniej będzie kierował obecny minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow. Jest on uznawany za jednego z prawdopodobnych kandydatów do zastąpienia premiera Denysa Szmyhala. Jeśli zostanie szefem połączonego ministerstwa, otrzyma status wicepremiera. Z tego stanowiska łatwiej "wskoczyć" na fotel premiera.

Ponadto planowane jest połączenie Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności oraz Ministerstwa Przemysłów Strategicznych w jedno Ministerstwo Innowacji i Rozwoju.

Przewiduje się również połączenie Ministerstwa Energii z Ministerstwem Ekologii i Zasobów Naturalnych- powstałoby Ministerstwo Energii, Zrównoważonego Rozwoju i Zasobów Naturalnych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Młodzieży i Sportu oraz Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej najpewniej zostaną połączone w Ministerstwo Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Planowana jest likwidacja Ministerstwa do Spraw Kombatantów lub połączenie go z Ministerstwem Polityki Społecznej.

Rozważa się rozszerzenie funkcji niektórych resortów. Na przykład Ministerstwo Polityki Społecznej może stać się Ministerstwem Opieki Społecznej i Rozwoju Sił Wytwórczych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Reforma Gabinetu Ministrów przewiduje znaczną redukcję urzędników. Obecnie jest ich 237 000, a zgodnie z planami restrukturyzacji powinno pozostać tylko  64 000. Zakłada się, że liczba pracowników resortów zostanie zmniejszona poprzez centralizację funkcji wspierania ich pracy w jednej instytucji – Centrum Rządu. Organ ten powinien zastąpić Sekretariat Gabinetu Ministrów. Jego funkcje obejmą księgowość, zarządzanie kadrami i finansami, obsługę prawną, sektor IT, bezpieczeństwo oraz działalność administracyjno-gospodarczą we wszystkich resortach.

Reforma proponuje również zmniejszenie liczby pracowników Funduszu Emerytalnego, Służby Podatkowej i Państwowej Służby Statystycznej. Liczba pracowników w tych departamentach powinna się zmniejszyć z 58 000 do 43 000, liczba pracowników w ich centralach z 13 000 do 4 300, a w terytorialnych departamentach – z 80 000 do 40 000.

Centralną administrację czeka więc poważna redukcja, jeśli nie czystka kadrowa. Minister Gabinetu Ministrów Oleg Niemczinow twierdzi jednak, że redukcji podlegać będą jedynie ci urzędnicy, którzy przebywają za granicą, wyjechali na urlop na własny koszt lub przebywają na terenach czasowo okupowanych i nie mogą pełnić obowiązków służbowych.

Ta redukcja aparatu państwowego pozwoli zaoszczędzić 12 mld UAH rocznie. Środki te zostaną przeznaczone na potrzeby obronne państwa. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, rząd planuje zreformować się do końca 2022 roku.

Wiktoria Chyrwa

Zobacz wideo Pszczel: Ławrow opuścił szybko szczyt G20, bo bał się jakichkolwiek rozmów

Влада готує чергову оптимізацію міністерств

Цікаво, що наразі реформа обговорюється лише на рівні чуток. Джерела в офісі президента повідомили журналістів, що 8 листопада в ОПУ відбулася нарада за участю перших осіб держави. Під час зустрічі обговорювався новий формат Кабінету міністрів. Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що з 20 міністерств, які існують зараз, може залишитися 14. Частину з них об’єднають, частину – ліквідують.

Це не перша така реорганізація уряду за каденції президента Володимира Зеленського. Свого часу велику оптимізацію пережило кілька міністерств: їх спершу об’єднали, а потім знову роз’єднали. Так, Міністерство розвитку економіки та торгівлі поєднали з Мінагрополітики та перетворили на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а Мінприроди та Міненергетики – на Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища. Проте минуло чотири місяці, і їх знову роз’єднали у різні відомства.

Наразі готується чергове «велике злиття». Зокрема, ще під час звільнення Олексія Чернишова з посади міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з посади задля призначення на посаду голови НАК «Нафтогаз» подейкували, що це міністерство об’єднають з Мінінфраструктури. Щоправда, після звільнення Чернишова його крісло обійняв його перший заступник Василь Лозинський.

Але процес злиття двох міністерств в єдине – Міністерство розвитку громад, інфраструктури, територій і реінтеграції – все одно обговорюється – якщо це станеться, об’єднане міністерство, швидше за все, очолить нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Він взагалі розглядається як один з імовірних кандидатів на заміну Денису Шмигалю. В разі, якщо він стане на чолі об’єднаного міністерства, йому буде надано статус віце-прем’єр-міністра. А з цієї посади «стрибнути» у прем’єрське крісло легше.

Крім того, планується об’єднання Міністерств економіки, аграрної політики, та стратегічних галузей економіки в єдине відомство – Міністерство інновацій та економічного розвитку.

Злиття очікує і Міненергетики та Мінекології: попередня назва новоствореного міністерства – Міненергетики, сталого розвитку та природних ресурсів.

Міністерства освіти, молоді та спорту і культури об’єднають у Міністерство розвитку людського капіталу.

Планується ліквідація міністерства у справах ветеранів (або влиття його у Мінсоцполітики), а функції деяких відомств буде розширено. Наприклад, Міністерство соціальної політики може стати Міністерством добробуту та розвитку продуктивних сил. Міністерство закордонних справ – Міністерством закордонних справ та євроінтеграції.

Крім об’єднання, реформа Кабінету міністрів передбачає значне скорочення державних службовців. Зараз їх 237 тисяч, а згідно з оптимізацією має залишитися 64 тисячі. Передбачається, що кількість працівників міністерств зменшать шляхом централізації функцій підтримки їхньої роботи в одній установі – Центрі уряду. Цей орган повинен замінити Секретаріат Кабміну. До його функцій входитиме ведення бухгалтерії, управління персоналом та фінансами, юридичне забезпечення, ІТ-сектор, безпека та адміністративно-господарська діяльність у всіх міністерствах.

Також реформою пропонується зменшити працівників Пенсійного фонду, Податкової служби, Державної служби статистики. Кількість працівників у цих відомствах має зменшитися з 58 тисяч до 43 тисяч, кількість працівників у їхніх центральних апаратах – з 13 тисяч до 4,3 тис осіб, у територіальних – з 80 тис. осіб до 40 тисячі осіб.

Отже, Кабмін очікує велика кадрова чистка. Втім, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов стверджує, що під скорочення насамперед потраплять ті держслужбовці, які перебувають за кордоном, взяли відпустку за власний рахунок або перебувають на тимчасово окупованих територіях і не можуть виконувати службових обов’язків. Таке скорочення держапарату, на думку ініціаторів, дозволить щорічно економити 12 млрд грн. Ці кошти підуть на потреби оборони держави. Провести реформу, якщо нічого не завадить, планують до кінця 2022 року.

Вікторія Чирва

ПОПУЛЯРНІ
ОСТАННІ
Copyright © Agora SA