j

Dni Białorusi policzone na Kremlu. Dziennikarze ujawnili tajny plan Putina do 2030 roku

Międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych uzyskała dostęp do dokumentu pod nazwą "Strategiczne cele Federacji Rosyjskiej w kierunku białoruskim" - rogsyjski plan przejęcia pełnej kontroli nad Białorusią w ciągu następnych dziesięciu lat. Ustalenia reporterów śledczych nie pozostawiają wątpliwości wobec dalszej eksalacji imperialistycznych planów Putina.

Dziennikarze VSquare, Delfi Estonia, Dossier Center, Expressen, Frontstory, Kyiv Independent, Białoruskiego Centrum Śledczego, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk WDR i Yahoo News opublikowali dane na temat strategii napisanej dla administracji Władimira Putina w sprawie przyłączenia Białorusi do Rosji do 2030 roku.

Zobacz wideo

Rosja planuje aneksję Białorusi

Dziennikarzy śledczy zwracają uwagę, że plan dotyczący Białorusi na Kremlu zaczęto opracowywać już jesienią 2021 roku — równolegle z przygotowaniami do inwazji na Ukrainę. Na czele zespołu prezydenckiego, którego zadaniem była pomoc Putinowi w realizacji jego ambicji — stworzenia Wielkiej Rosji, stał wiceszef Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Kozak.

Administracja Współpracy Transgranicznej przekazała Kozakowi szczegółowy plan działań na każdym etapie przyłączania Białorusi do Rosji. Swoje propozycje przedstawiły także rosyjskie służby specjalne, FSB, Służba Wywiadu Zagranicznego i Główny Zarząd Wywiadu.

Dokument opisuje polityczną, gospodarczą i wojskową strategię Kremla w celu wchłonięcia Białorusi. Rosyjskie cele dzielą się na krótkoterminowe (do 2022 roku), średnioterminowe (do 2025 roku) i długoterminowe (do 2030 roku). 

W dokumencie są bezpośrednie odniesienia do Polski, a także innych krajów Grupy Wyszehradzkiej, ponieważ w przypadku zajęcia Białorusi państwom tym grożą poważne konsekwencje militarne i zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ten ruch stworzyłby ponad tysiąc kilometrów nowego odcinka granicy między państwami NATO i Rosją. Strefa pogranicza polsko-litewska, zwana Korytarzem Suwalskim, może również znaleźć się pod presją sił rosyjskich.

Co dokładnie przewiduje białoruska strategia Kremla?

Przede wszystkim chodzi o "zapewnienie dominującego wpływu Federacji Rosyjskiej w sferze społeczno-politycznej, handlowo-gospodarczej, naukowo-oświatowej i kulturalno-informacyjnej Republiki Białoruś".

  • Plany krótkoterminowe obejmują: 
  • kształtowanie postaw prorosyjskich wśród elit politycznych i wojskowych oraz ludności Białorusi;
  • ograniczenie wpływów sił nacjonalistycznych i prozachodnich na Białorusi;
  • zakończenie reformy konstytucyjnej na Białorusi z uwzględnieniem interesów Federacji Rosyjskiej;
  • tworzenie stowarzyszeń politycznych opierających się na szerokim poparciu społecznym, aby opowiadały się za rozwojem integracji rosyjsko-białoruskiej;
  • reorientacji do portów rosyjskich całego wolumenu przeładunków produktów przez porty krajów bałtyckich i RP. 

Do 2030 roku Rosja dąży do całkowitej rusyfikacji sąsiada, kontrolowania przestrzeni informacyjnej i zapewnienia dominacji języka rosyjskiego nad białoruskim. Zamierzają zapewnić życzliwość społeczeństwa białoruskiego poprzez propagandę — propagowanie niezbędnych postaw w przestrzeni medialnej i społeczeństwie.