Dlaczego Ukraińcy wcześniej wyprowadzają się od rodziców niż Polacy?

Według Europejskiego Urzędu Statystycznego najpóźniej w Europie z rodzinnego domu wyprowadzają się Serbowie, Hiszpanie, Włosi i Chorwaci. Polacy wyprowadzają się od rodziców średnio w wieku 28-29 lat. Ukraińcy opuszczają rodzinny dom o wiele wcześniej - pomiędzy 18 a 22 rokiem życia. Ukrayina.pl przyjrzała się temu, dlaczego tak się dzieje.

Według psychologów, najbardziej przełomowym momentem w życiu młodego człowieka jest wyprowadzka od rodziców. "Pójście na swoje" wiąże się z wzięciem odpowiedzialności za własne życie, zarobki i wybory. Każdy z nas podejmuje decyzję o wyprowadzce z rodzinnego domu sam i ma ku temu swoje powody. Są natomiast pewne przesłanki ekonomiczne i kulturowe, które decydują o tym, w jakim wieku podejmujemy taką decyzje. Wiek, w którym opuszczamy rodzinny dom  może się różnić w zależności od tego, jakie są nasze możliwości materialne, poziom wykształcenia, plany czy wychowanie.

Zobacz wideo Czy młodym Polakom dobrze żyje się w Polsce? Jak podchodzą do 800 plus? [SONDA]

W jakim wieku Polacy wyprowadzają się od rodziców?

Statystyczny Polak wyprowadza się od rodziców w wieku 28–29 lat. Jak podaje Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat), mężczyźni w Europie generalnie dłużej mieszkają z rodzicami niż kobiety. Z danych Eurostatu wynika, że kobiety w krajach europejskich wyprowadzają się z domu rodzinnego w wieku 27–28 lat, zaś mężczyźni pomiędzy 29 a 30 rokiem życia. Podobnie dzieje się też w Polsce.  

Przewodniczący Związku Zawodowego "Związkowa Alternatywa" Piotr Szumlewicz w rozmowie z Ukrayina.pl tłumaczy, że największy wpływ na taki stan rzeczy ma sytuacja ekonomiczna.

"Trudno się dziwić, że młodzi ludzie w Polsce tak późno wyprowadzają się z rodzinnych domów. Mieszkania w stosunku do zarobków są w Polsce bardzo drogie, a młodzi ludzie zazwyczaj są zatrudnieni w ramach umów cywilno-prawnych. Dlatego nie stać ich nie tylko na zakup mieszkania, ale też na wynajem. Ponieważ często nie mają zdolności kredytowej" – dodaje Szumlewicz. 

Brak stabilności zatrudnienia i dochodu umacnia długotrwałe uzależnienie ekonomiczne od rodziny. Patrząc szerzej, w centrum polityki społecznej w Polsce jest rodzina, a nie jednostka, a więc nie ma żadnych systemowych rozwiązań, które ułatwiałyby szybkie pozyskanie samodzielności przez młodych ludzi. Kluczowa jest tu bardzo słabo rozwinięta instytucjonalna opieka żłobkowa i senioralna, co sprawia, że funkcje opiekuńcze pełni przede wszystkim rodzic. Babcie, póki mogą, zajmują się wnukami, a potem matki muszą się opiekować schorowanymi babciami

Ukraińcy wyprowadzają się od rodziców o wiele wcześniej

Statystyczny obywatel Ukrainy opuszcza rodzinny dom pomiędzy 18 a 22 rokiem życia. Jak wynika z badań, decyduje się na to blisko 39 procent Ukraińców. Co piąty młody Ukrainiec opuszcza dom przed osiągnięciem pełnoletności. Po 29 roku życia jedynie 3 procent Ukraińców decyduje się na wyprowadzkę z rodzinnego gniazda. W większości, młodzież ukraińska podejmuje taką decyzje wcześniej.

Tak wczesny wiek, w którym dzieci w Ukrainie wyprowadzają się od swoich rodziców, wynika z kilku powodów. Po pierwsze, Ukraińcy wcześniej niż Polacy kończą szkołę. Po drugie, Ukraińcy wcześniej niż Polacy biorą ślub. Po trzecie, co drugi Ukrainiec deklaruje, że "idzie na swoje", bo chce zacząć samodzielne dorosłe życie. 

Studia jako główny powód wyprowadzki od rodziców

Szkolna edukacja w Ukrainie obecnie trwa 11 lat. Od 2027 roku ukraińscy uczniowie podobnie jak Polacy będą uczyć się 12 lat. Niestabilna sytuacja gospodarcza w Ukrainie powoduje, że młodzież idzie do pracy wcześniej niż kiedyś. Nie każda rodzina w czasie wojny jest w stanie utrzymać kolejną pełnoletnią osobę. 

Jedna czwarta Ukraińców jako główny powód wyprowadzki od rodziców są studia w innym mieście. Ukraińcy zaczynają studia pomiędzy 17 a 19 rokiem życia. Najlepsze uczelnie w Ukrainie mieszczą się w wielkich miastach, a więc to właśnie często podjęcie studiów wiąże się z wyprowadzką z rodzinnego gniazda. Przyspiesza to również proces poszukiwania ofert pracy przez młodzież.

Ślub to kolejny powód, żeby "pójść na swoje"

Co piąty Ukrainiec wyprowadza się z rodzinnego domu z powodu zawarcia małżeństwa. Jak wynika z badań, to właśnie mężczyźni w Ukrainie częściej wskazują ślub jako powód, żeby mieć własny kąt. Mieszkanie młodych par z rodzicami w Ukrainie nie jest tak popularne jak w państwach unijnych. Wynika to najczęściej ze złej sytuacji finansowej. Psycholodzy zwracają też uwagę na to, że Ukrainki dbają też o to, aby być jedyną panią domu. Niełatwo jest dzielić z mamą kuchnię i domowe obowiązki, które nierzadko stają się powodem do kłótni. 

Jak to wygląda w innych państwach europejskich?

Według danych Eurostatu, najpóźniej z rodzinnego domu wyprowadzają się Serbowie, Hiszpanie, Włosi i Chorwaci. Ci ostatni mieszkają z rodzicami średnio do 34 roku życia. Serbowie do 33 roku życia. Mężczyźni w Hiszpanii opuszczają rodziców w wieku 31 lat, a we Włoszech w wieku 30 lat. Kobiety najpóźniej opuszczają rodziców na Słowacji, w Chorwacji i na Malcie. Średnio w wieku 29 lat. Stan wojenny w Ukrainie zdecydowanie utrudnia przeprowadzenie badań wśród młodzieży. Dlatego ostatnie wiarygodne dane, na które się w tym tekście powołujemy, pochodzą sprzed wojny. 

Copyright © Agora SA