Gen. Różański: Najwyższy czas, żeby Rosja tę wojnę przegrała. Wsparcie państw zachodnich będzie się wyczerpywało

Eugeniusz Diaczkow
Generał Mirosław Różański poinformował, do kiedy może się toczyć konflikt o charakterze zbrojnym w Ukrainie. Czy ukraiński sojusznik, USA, nadal będzie wspierać Ukrainę przed wyborami w 2024? Generał w rozmowie dla Ukrayina.pl ocenił, kto w tej wojnie dominuje.

Według generała Mirosława Różańskiego są dwa powody tego, dlaczego eksperci wierzą w optymistyczne zakończenie wojny w Ukrainie. Jednym z nich jest wskazywanie na główny kierunek kontrofensywy. Zdaniem wojskowego powinien nim być kierunek południowy, czyli konieczność odbicia Krymu ze względu na jego znaczenie dla Ukrainy. Wschód, zdaniem Różańskiego, powinien zostać pasywnym kierunkiem ofensywy, to nie na nim powinna skupiać się armia ukraińska.

Dowódcy ukraińscy podjęli decyzję, że poprowadzą działania tak naprawdę na dwóch zasadniczych kierunkach, czyli południowym i wschodnim. Bachmut jest już przez wszystkich znany i myślę, że takie rozciągnięcie frontu kontrofensywy może skutkować właśnie tym, że nie przebiega tak, jak oczekiwali obserwatorzy tej wojny.

– tłumaczy generał.

Zobacz wideo W ramach jakich przepisów powinni działać żołnierze? Gen. Różański: Powinni mieć uprawnienia straży granicznej
Armia rosyjska nie może przypisać sobie jakiegokolwiek sukcesu o charakterze militarnym. Najwyższy czas, żeby tę wojnę przegrała.

Drugim argumentem, o którym wspomina generał Różański, jest kwestia związana z militarnym wsparciem dla Ukrainy. Jak mówi generał Różański, ze znacznym opóźnieniem na Ukrainę dostarczane były systemy uzbrojenia, o które Ukraińcy prosili dużo wcześniej.

Najważniejsze było to, że Ukraina zbyt późno dostała i dostaje systemy rakietowe dalekiego zasięgu.

Czy Stany Zjednoczone nadal będą wspierać Ukrainę?

Zdaniem generała najważniejszy sojusznik Ukrainy, czyli Stany Zjednoczone, które mają w perspektywie 2024 wybory prezydenckie, mimo różnych komunikatów, które docierają zza Atlantyku, będą starać się tak wesprzeć Ukrainę, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej. Jak podkreśla Mirosław Różański, nie za kilka lat, tylko oby to się stało już w przyszłym roku.

Na niepowodzenia na froncie ukraińskim będzie miało wpływ to, jak będzie się kształtowała polityka wyborcza w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku.

W rozmowie z Ukrayina.pl generał Różański podkreślił, że Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie gigantyczne wsparcie finansowe i militarne. Jak mówi wojskowy, jest to zbyt wielki wysiłek ze strony Stanów Zjednoczonych, by tak łatwo pogodzić się z tym, że wojna miałaby trwać dłużej. Im dłużej będzie trwać, tym wsparcie państw zachodnich, nie tylko pod względem politycznym, będzie się wyczerpywać. Zasoby, jeżeli chodzi o uzbrojenie i amunicję, nie są bez końca.

Różański: Ukraina dominuje w wojnie informacyjnej

Zdaniem generała Mirosława Różańskiego Ukraina absolutnie dominuje nad Rosją. 

Ta wojna toczy się z sukcesami armii ukraińskiej, tego nie można negować.

Przesunięcie ofensywy dalej na południe i przerwanie drogi lądowej łączącej Rosję kontynentalną z Krymem zdaniem generała jest możliwe do zrealizowania jeszcze w tym roku. Różański twierdzi, że ta droga zostanie odcięta, a wojsko ukraińskie będzie mogło być na wybrzeżu morza.

ПОПУЛЯРНІ
ОСТАННІ