Części Ukraińców w Polsce odbiorą 800 plus. Oto warunek, który muszą spełnić

Ukraińcy w Polsce z dłuższą ochroną, ale z nowymi warunkami pobytu. W rozwiązaniach zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy znajduje się między innymi powiązanie wypłat 800 plus i świadczenia Dobry Start z obowiązkiem szkolnym.

Obywatele Ukrainy z dłuższym azylem w Polsce. Projektowana ustawa przedłuża obowiązywanie rozwiązań prawnych, przewidzianych w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do 30 września 2025 r. Jest to także realizacja dostosowania prawa krajowego do dyrektywy o tymczasowej ochronie oraz wydanej na jej podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej, obejmującej obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić swój kraj w związku z rosyjską inwazją. Czytamy o tym w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Zobacz wideo Gen. prof. Stanisław Koziej: Ciśnienie rosyjskie jest potężne

Zmiany w pomocy dla Ukraińców. "Eliminacja nadużyć i patologii"

Jak podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, od przyszłego roku możliwa będzie zmiana statusu pobytu z obecnej ochrony tymczasowej na pobyt czasowy na okres trzech lat. - Celem nowelizacji jest także dostosowanie praw osób objętych ochroną tymczasową do obecnych wyzwań związanych z ich pobytem w Polsce, a więc także eliminacja zidentyfikowanych nadużyć i patologii - czytamy w oświadczeniu.

Zmiana statusu na pobyt czasowy będzie możliwa dla obywateli Ukrainy po spełnieniu takich warunków, jak uzupełnienie i aktualizacja wszystkich niezbędnych danych w bazie PESEL UKR w urzędzie gminy, złożenie wniosku do wojewody oraz pod warunkiem, że służby bezpieczeństwa nie zgłoszą sprzeciwu wobec zmiany statusu pobytowego. Po pomyślnym zakończeniu procedury obywatel Ukrainy otrzyma zezwolenie na pobyt z dopiskiem, że posiadał wcześniej ochronę czasową. 

- Zmienią się zasady udziału w kosztach pobytu i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, tak aby pobieranie należnych dopłat było bardziej efektywne niż obecnie. Nie zostanie przedłużone świadczenie pieniężne, związane z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych. Wygaszone zostanie wsparcie dotyczące finansowania wykonywania fotografii do dokumentów oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł - czytamy także w oświadczeniu. 

800 plus dla Ukraińców. Muszą spełnić ważny warunek

Zasiłek 800 plus będzie przysługiwał tylko pod warunkiem realizacji przez dzieci obowiązku szkolnego w Polsce. Zgodnie z propozycją pomoc ta będzie udzielana osobom mieszkającym z dzieckiem w Polsce, a uczniowie uczęszczają do polskiej placówki oświatowej, a nie uczą się wyłącznie w trybie online w ukraińskiej szkole. Nie dotyczy to dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego. Jednorazowa pomoc w wysokości 300 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny (Dobry Start) będzie udzielana na podobnych zasadach. 

Normy przewidują kontynuację w roku akademickim 2024/25 zniesienia wymogu potwierdzania znajomości języka polskiego w przypadku zatrudnienia na stanowisku asystenta lub asystenta międzykulturowego przez osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego. Jednakże osoba pracująca na tym stanowisku musi umieć mówić i pisać po polsku, aby móc pomóc uczniowi, który nie zna języka polskiego lub nie zna go na poziomie wystarczającym do skorzystania ze szkolenia. Projekt ustawy przewiduje także zwolnienie uczniów z Ukrainy z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w roku akademickim 2024/2025.

ПОПУЛЯРНІ
ОСТАННІ