W cieniu konfliktu w Ukrainie - korytarze transportowe. Współpraca pomiędzy polskimi a ukraińskim przewoźnikami

XI Forum FRACHT po raz kolejny okazało się wyjątkowym miejscem do dyskusji na temat kondycji branży TSL. Uczestnicy spotkania, wśród których nie zabrakło specjalistów od dystrybucji towarów i logistyki z całego świata, doszli do wniosku, że transport jest kluczowy zarówno dla gospodarczego rozwoju Europy jak i jej bezpieczeństwa. To może się osiągnąć jeszcze większy wymiar, bo podczas forum ogłoszono decyzję o uruchomieniu wyjątkowego pilotażowego programu.

Transport to jedno z najważniejszych działań, które ma kluczowy wpływ na gospodarkę. Rozwój krajów, ich współpraca, dostęp do dóbr, bez odpowiednich korytarzy transportowych i szlaków komunikacyjnych jest po prostu niemożliwy. Sieć połączeń, dzięki którym towary poruszają się z jednego miejsca w drugie wykorzystuje różne środki transportu: ciężarówki, pociągi, statki czy samoloty. Nie bez znaczenia jest też to, co przewozimy. Surowce energetyczne, produkty spożywcze, w tym rolnicze (na przykład zboże czy owoce), materiały budowlane oraz przedmioty typowo konsumpcyjne, takie jak elektronika czy odzież – to wszystko musi bezpiecznie trafić z punktu A do punktu B.

Transport jest kluczowy. Szczególnie w obliczu wojny w Ukrainie

Transport jest szczególnie istotny w obliczu ostatnich wydarzeń. Wcześniej pandemia, a dzisiaj wojna w Ukrainie udowadniają, że w szczególności infrastruktura kolejowa, ma nie tylko olbrzymie znaczenie gospodarcze, ale także stanowi istotny element obronności i bezpieczeństwa państw. Najistotniejsze kwestie związane z tą tematyką zostały poruszone podczas XI Forum FRACHT, które odbywało się pod wiele znaczącym tytułem: "W cieniu konfliktu w Ukrainie – korytarze transportowe. Współpraca pomiędzy polskimi a ukraińskim przewoźnikami".

W drugim dniu wyjątkowego spotkania ze specjalistami od transportu głos zabrał Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, Przewodniczący Rady Programowej Forum FRACHT. "Zawirowania i załamanie morskich łańcuchów logistycznych w czasie pandemii Covid-19 i po rosyjskiej napaści na Ukrainę wywołały dyskusję na temat deglobalizacji oraz konieczności powrotu do skracania odległości między dostawcami a rynkami. Zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw zmusiły kraje i regiony do dążenia do większej samowystarczalności w zakresie energii, żywności, zasobów, technologii i nie tylko. W tej sytuacji Polski rząd, biznes, przedstawiciele nauki powinni być ambasadorami zwiększenia wymiany handlowej i inspirować Komisję Europejską w kierunku racjonalnego tworzenia nowych impulsów do rozwoju rynku TSL." - powiedział, rozpoczynając drugi dzień obrad.

Tak będzie rosło znaczenie transportu intermodalnego

Uczestnicy Forum mogli usłyszeć m.in. jak duże jest znaczenie transportu intermodalnego dla zabezpieczenia płynności łańcuchów dostaw i jak bardzo będzie ono rosło. Przedstawiono bowiem dane, które opublikował Urząd Transportu Kolejowego wraz z prognozami na kolejne dekady.

Scenariusz bazowy przewiduje dalszy umiarkowany wzrost kolejowych przewozów intermodalnych do 2030 roku, natomiast dynamika w latach 2020 – 2030 będzie znacznie niższa niż w poprzednich dziesięciu latach. Masa towarów w kolejowych przewozach intermodalnych w Polsce w latach 2013 – 2022 (w mln ton) to pierwszy rok, kiedy mamy spadek przewiezionych ton o 1,4% (26, 2 mln ton, w 2021 roku było to 26,5 mln ton).

Shutterstock fot. ImageFotoShutterstock fot. ImageFoto 

Rozwój transportu zapewni bezpieczeństwo Europy

Podczas kolejnych prelekcji omówiono inne inicjatywy istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa Europie. Infrastruktura kolejowa, co widać na tle konfliktu zbrojonego w Ukrainie, ma zarówno znaczenie gospodarcze jak i obronne. Transport jest też kluczowy dla rozwiązywania kwestii niedoborów energii.

Kolej emituje 9 razy mniej CO2 niż drogi, kolej jest również 7 razy bardziej energooszczędna. Jednak zaznaczono, że drogi prąd może kosztować europejskie koleje 10 miliardów euro w 2023 roku.

Wśród ważnych projektów poruszono także kwestie Inicjatywy Trójmorza, która nabrała nowego znaczenia w kontekście wojny, bo coraz częściej pojawiają się głosy, by Ukrainę włączyć do tej zmieniającej mapę europejskiego transportu inicjatywę.

Wyzwania przed którymi stoi transport

Podczas Forum omówiono też wyzwania, przed którymi stoi branża transportowa i logistyczna. Jest ich całkiem sporo. Wśród najważniejszych wymienić trzeba nie zakończoną ostateczne modernizację infrastruktury kolejowej, przez co nie jest ona zdolna do zabezpieczenia potrzeb,  , zbyt małą ilość terminali i centrów logistycznych, niedostateczną cyfryzację transportu, zapewnienie bezpieczeństwa oraz efektywności i atrakcyjności usług transportu kolejowego, także poprzez podniesienie zdolności przepustowości i automatyzacji procesów.

Jedno z najważniejszych gospodarczych wydarzeń ma też szansę przynieść konkretne zmiany. Uczestnicy Forum FRACHT, Grupa Clip oraz Ukraińskie Koleje Państwowe (Ukrzalyznica) ogłosili bowiem decyzję o rozpoczęciu pilotażowego programu współpracy. Celem jest jeszcze głębsze wzmocnienie polsko – ukraińskich relacji w zakresie wymiany handlowej, w szczególności transportu i logistyki. Sukces programu ułatwi współpracę pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską, w tym Polską. 

Materiał promocyjny marki Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

ПОПУЛЯРНІ
ОСТАННІ