Będzie łatwiej rozwijać skrzydła. Konferencja o wsparciu ukraińskiej przedsiębiorczości w polskich miastach

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza już 23 października w Ostródzie organizuje kolejną konferencję mającą na celu zbliżenie gospodarcze Polski i Ukrainy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja. Podczas dotychczasowych edycji konferencji "Miasto - przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy" uczestnicy wydarzenia postulowali większą otwartość Polski w zakresie rynku pracy oraz wspieranie przedsiębiorczości ukraińskiej w naszym kraj. Wybrzmiały też postulaty dotyczące uproszczenia procedur dopuszczających ukraińskich pracowników na rynek medyczny. A także większej współpracy przedsiębiorców i organizacji NGO w tworzeniu miejsc pracy oraz zwiększenia dostępności do nauki języka polskiego. Inicjatywa ma na celu liberalizację dostępu do zawodów regulowanych, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i jakości usług w Polsce.

Nawiązanie relacji biznesowych z Ukrainą w trudnym okresie wojny jest istotnym sposobem na okazanie solidarności. Pomoc i wsparcie dla ukraińskich przedsiębiorców oraz ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej odgrywają kluczową rolę. Dlatego Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza regularnie organizuje konferencje i inicjatywy mające na celu budowanie mostów i wspieranie przedsiębiorczości ukraińskiej w Polsce.

Wyjątkowa konferencja dała głos środowiskom biznesowym i samorządowym

Kluczowe dla gospodarczego zbliżenia Polski i Ukrainy ponownie wybrzmiały. Tym razem dzięki cyklowi konferencji "Miasto - przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce". Zorganizowano je w ramach kampanii społecznej "Partnerstwo i Zatrudnienie" oraz projektu "Praca dla odbudowy przedsiębiorczości w Ukrainie". Inicjatorem wyjątkowej akcji jest Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza.

Jakie postulaty pojawiły się podczas dyskusji? To m.in. uproszczenie procedury wejścia na rynek medyczny dla specjalistów, większa współpraca przedsiębiorców i NGO`s w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości, zwiększenie dostępności do zajęć z nauki języka polskiego, centralizowanie wsparcia administracyjno-prawnego.

Podczas dyskusji na konferencji poruszono wiele wyzwań związanych ze wsparciem dla uchodźców i umocnieniem ich pozycji w nowym środowisku. Wśród tych wyzwań wymieniono m.in. niski poziom wsparcia finansowego ze strony rządu centralnego, trudności związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy, które nadal są obecne (około 80 tys. osób przebywa w ośrodkach recepcyjnych). Inne problemy to niewystarczająca znajomość języka polskiego stanowi utrudnienie w podjęciu pracy zawodowej. W odpowiedzi na ten postulat m.st. Warszawa skierowało ponad 1000 osób na kursy języka polskiego. Innym wyzwaniem jest pogodzenie pracy zawodowej i opieki nad dziećmi. Ponadto, obywatele Ukrainy napotykają trudności w podjęciu pracy w zawodzie psychiatry.

Wspieranie obywateli Ukrainy na poziomie samorządowym

Władze samorządowe te wyzwania znają. I podejmują działania w celu wspierania obywateli Ukrainy na różnych poziomach: społecznych, socjologicznych i na rynku pracy. Próbuje się zdefiniować potrzeby i zbadanie uwarunkowań prawnych i legislacyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości wśród obywateli Ukrainy oraz wsparcia, jakie zapewniają samorządy.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że na poziomie centralnym brakuje strategii związanej z migracją i demografią. W związku z procesem starzenia się społeczeństwa, polityka migracyjna stanowi kluczowy element wsparcia polskiego rynku pracy.

Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce wymaga wsparcia

Podczas konferencji "Miasto – przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce" przedstawiciele środowiska biznesowego i instytucji wspierających inwestycje poruszają kwestie związane z przedsiębiorczością ukraińską w Polsce. Zwracają uwagę na kwestie związane z prawem podatkowym oraz konieczność zaangażowania Polski w proces odbudowy Ukrainy.

Brak takiej strategii nie jest korzystny dla rozwoju Polski. W obliczu starzejącego się społeczeństwa polityka migracyjna ma kluczowe znaczenie dla wsparcia polskiego rynku pracy. Prognozy wskazują, że w 2040 roku na rynku pracy w Polsce zabraknie - jak prognozują uczestnicy konferencji - aż 4,5 miliona pracujących osób. Aby sprostać wyzwaniom w tym zakresie, konieczne jest systemowe podejście do zatrudnienia oraz wspieranie obywateli w osadzaniu się na polskim rynku pracy.

Polski rynek pracy potrzebuje gości ze Wschodu

Oprócz korzyści, które mogą przynieść polskiej gospodarce, podkreślono również wyzwania związane z odbudową, takie jak konieczność zapewnienia polskim firmom możliwości produkcyjnych w procesie odbudowy Ukrainy.

Raport "Barometr Zawodów" na rok 2022 identyfikuje 30 zawodów, które charakteryzują się deficytem pracowników. W celu zapełnienia tych luk warto rozważyć otwarcie rynku pracy na pracowników z Ukrainy. W raporcie "Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy" przedstawiono postulaty dotyczące liberalizacji dostępu do zawodów regulowanych, które nie tylko pomogą obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce, ale także zwiększą konkurencyjność i jakość usług polskiej gospodarki.

Proponowane przez uczestników konferencji zmiany w prawie obejmują ułatwienie dostępu do zawodów medycznych, zawodów z deficytem pracowników oraz zawodów związanych z administracją publiczną i służbami mundurowymi. Warto podkreślić, że badania przeprowadzone w 2019 roku na zlecenie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Foreign Personnel Service wykazały, że aż 77,5% imigrantów z Ukrainy pracuje w zawodach poniżej swoich kwalifikacji.

Działania postulowane, jako konkluzja konferencji mają na celu liberalizację dostępu do zawodów regulowanych. Uczestnicy konferencji nie mają wątpliwości, że zmiany przyniosą korzyści zarówno dla pracowników z Ukrainy, jak i dla polskiej gospodarki. Wprowadzenie takich zmian umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału i umiejętności imigrantów, co z kolei przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i jakości usług w Polsce.

fot. shutterstock

Solidarność również w biznesie

Otwartość rynku pracy to jeden z elementów gospodarczej solidarności z Ukrainą. Polska pokazała już, że potrafi pomagać swojemu sąsiadowi. W odpowiedzi na pełnoskalową wojnę na Ukrainie Polska otworzyła swoje drzwi dla osób szukających schronienia przed rosyjską agresją. Część z nich powróciła do kraju, część kontynuowała podróż, a inni zdecydowali się pozostać w Polsce na stałe, traktując ją, jako miejsce dla swoich biznesowych interesów.

Już przed wybuchem konfliktu zauważono wzrost przedsiębiorczości ukraińskiej w Polsce, co potwierdza zwiększoną aktywność migrantów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Konferencja zorganizowana przez Izbę to jeden z pozytywnych aspektów w dramatycznej historii wschodniego sąsiada Polski.

- Liczymy, że inicjowane dyskusje i debaty przez Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą pozwolą wypracować i zebrać postulaty związane z procesami wsparcia przedsiębiorczości ukraińskiej w Polsce, temu służy cykl konferencji "Miasto - przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce" - podkreśla Dariusz Szymczycha, pierwszy wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Ze względu na powyższe inicjatywy takie jak Konferencje "Miasto - przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce", organizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, mają szansę realnie coś zmienić. To świetna szansa na zbudowanie mostów i wspieranie przedsiębiorczości ukraińskiej w Polsce. Przedstawiciele biznesu i instytucji inwestycyjnych poruszają kwestie związane z prawem podatkowym oraz zaangażowaniem Polski w proces odbudowy Ukrainy.

Kolejna edycja konferencji odbędzie się w Ostródzie 23 października i będzie kontynuacją dialogu. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie: https://puig.sorga.pl/rekrutacja?r=Wydarzenia_PUIG.

Materiał promocyjny marki PUIG.

ПОПУЛЯРНІ
ОСТАННІ