Białoruś porywa ukraińskie dzieci. Ujawniono liczby. "Transfer koordynowany"

Vladyslav Yatsenko
Federacja Rosyjska porywa ukraińskie dzieci od początku inwazji na pełną skalę. Jak ujawnia Laboratorium Badań Humanitarnych Szkoły Zdrowia Społecznego Yale, transfer ukraińskich dzieci był bezpośrednio koordynowany przez Aleksandra Łukaszenkę i Władimira Putina. Miały zajmować się tym także służby specjalne tych państw.

Laboratorium Badań Humanitarnych Szkoły Zdrowia Społecznego Yale (Yale HRL) opublikowało raport "Współpraca Białorusi z Rosją w zakresie systematycznych deportacji ukraińskich dzieci". Udokumentowano w nim rolę Aleksandra Łukaszenki i przedstawicieli jego reżimu w transferze dzieci z okupowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy na Białoruś. Raport zawiera kluczowe ustalenia dotyczące liczby przesiedlonych ukraińskich dzieci, miejsc, tras i programów przesiedleń, a także dane dotyczące przyjęcia i wdrożenia decyzji o deportacji.

Zobacz wideo Rozszerzenie Rosji o Białoruś? Paweł Kowal: Łukaszenka jest częścią rządu Putina i powinien być za to sądzony

Prawie 2,5 tys. porwanych ukraińskich dzieci przebywa na Białorusi

Jak przekazują naukowcy, co najmniej 2442 ukraińskich dzieci w wieku od 6 do 17 lat zostało przesiedlonych z 17 miast Ukrainy do co najmniej 13 placówek na Białorusi. Większość dzieci z Ukrainy trafiła do białoruskiego obozu w Dubrawie, wysłano tam 2050 dzieci. Jak podkreśla Yale HRL, liczby te można potwierdzić z dużą dokładnością. Naukowcy zauważają jednocześnie, że łączna liczba nielegalnie przesiedlonych ukraińskich dzieci prawdopodobnie przekracza tę liczbę.

Deportacja ukraińskich dzieci koordynowana przez Putina i Łukaszenkę

W raporcie także czytamy, że przesiedlenie ukraińskich dzieci było bezpośrednio koordynowane przez Aleksandra Łukaszenkę i Władimira Putina "przy wsparciu służb specjalnych Rosji i Białorusi". W raporcie podkreślono, że deportacja ukraińskich dzieci na Białoruś i do Rosji oraz ich "reedukacja" ma charakter systematyczny.

Yale HRL ustaliła, że co najmniej dziewięć grup dzieci z Ukrainy zostało poddanych "reedukacji" w ośmiu z 13 placówek. Podczas "reedukacji" wybrzmiewają propagandowe idee kulturalne, historyczne, społeczne, patriotyczne i inne odpowiadające interesom politycznym reżimów Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Co najmniej sześć grup dzieci z Ukrainy przeszło szkolenie militarne na Białorusi, w tym w bazach bezpieczeństwa wewnętrznego na Białorusi.

Wiele dzieci deportowanych na Białoruś należy do grup szczególnie bezbronnych, w tym sieroty, dzieci niepełnosprawne, z rodzin o niskich dochodach, dzieci, których rodzice są wojskowymi oraz dzieci z rodzin wielodzietnych

- czytamy w raporcie.

Yale HRL stwierdza, że dzieci przewieziono z okupowanych przez Rosję terenów do Rostowa nad Donem, a następnie przewieziono koleją z Rostowa na Białoruś.

Pod koniec maja 2023 roku Prokuratura Generalna w Kijowie wszczęła postępowanie w sprawie nielegalnych deportacji ponad 19 tysięcy dzieci z terenów Ukrainy okupowanych przez Rosję. Badane są także przypadki bezprawnego umieszczania ukraińskich dzieci w tzw. obozach wypoczynkowych na Białorusi.