Pełna blokada: Ukraina chce zakazać połączeń transportowych z Rosją na 50 lat

Ukraina chce zakazać wszelkich połączeń transportowych z Rosją na okres 50 lat. Sankcje mają objąć transport drogowy, kolejowy, lotniczy i morski. W grudniu europejscy przywódcy przyjęli 12. pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji. Ten pakiet restrykcji powinien jeszcze bardziej osłabić gospodarkę Rosji.

Ukraiński rząd przedstawi Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony propozycję zakazu wszelkich połączeń transportowych z Rosją przez 50 lat. Sankcje mają objąć transport drogowy, kolejowy, lotniczy i morski. Zostało to określone w uchwale Rady Ministrów Ukrainy. Zgodnie z propozycjami rządu, samoloty zarejestrowane w Rosji, których właściciele lub ostateczni beneficjenci są obywatelami Rosji, mogą zostać objęte zakazem bezpośrednich lotów do Ukrainy i korzystania z przestrzeni powietrznej tego kraju.

Na czym będzie polegać zakaz?

Autobusy i ciężarówki zarejestrowane w Federacji Rosyjskiej również nie będą mogły wjechać do Ukrainy.

Ponadto transport kolejowy nie będzie mógł wjechać na obszar celny Ukrainy, jeśli jest zarejestrowany w rosyjskich kolejach. Statki pływające pod rosyjską banderą, a także te, których właścicielami lub ostatecznymi beneficjentami są Rosjanie, lub firmy zarejestrowane w Rosji, nie będą mogły pływać po wodach krajowych ani wpływać do ukraińskich portów morskich. Te same ograniczenia będą miały zastosowanie w szczególności do osób fizycznych i prawnych, wobec których Ukraina nałożyła sankcje.

Zobacz wideo Ukraińcy budują fortyfikacje wzorem Rosjan

Ponadto propozycje rządu obejmują nieuznawanie dokumentów kwalifikacyjnych rosyjskich marynarzy wydanych na tymczasowo okupowanych terytoriach i zakazanie obywatelom rosyjskim pracy na statkach pływających pod ukraińską banderą.

Rząd musi przedstawić te propozycje w ciągu 10 dni, czyli pod koniec stycznia. Następnie zostaną one rozpatrzone przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Sankcje wobec Rosji

Jak wcześniej informował portal Ukrayina.pl, wojna przeciwko Ukrainie ma poważny wpływ na gospodarkę Rosji, co skutkuje wzrostem cen krajowych i zmusza Kreml do wydawania co najmniej jednej trzeciej budżetu państwa na potrzeby wojskowe. Zauważa to Financial Times, powołując się na dokument Departamentu Skarbu USA.

Jednak nawet pod sankcjami nałożonymi przez Zachód, Rosja nadal produkuje broń, a nawet zwiększyła jej produkcję. Okupantom udało się obejść sankcje, umożliwiając Moskwie kontynuowanie działań wojskowych przeciwko Ukrainie.

Niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej nalegają na złagodzenie ograniczeń we wdrażaniu sankcji wobec Rosji, w szczególności na zmniejszenie presji na kwestię obchodzenia sankcji przez kraje trzecie.

Czy działania Unii przyczynią się do osłabienia gospodarki Rosji?

W grudniu europejscy przywódcy przyjęli 12. pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji. Ten pakiet restrykcji powinien jeszcze bardziej osłabić gospodarkę Rosji.

W międzyczasie Unia Europejska rozpoczyna prace nad nowym planem zapewnienia Ukrainie dziesiątek miliardów dolarów pomocy wojskowej. Działania te są inicjowane w ramach odnowienia krytycznego programu pomocowego, ponieważ istnieją kraje, które blokują finansowanie w wysokości 50 miliardów euro.

Biorąc pod uwagę zależność Ukrainy od wsparcia zewnętrznego, wybory dokonane przez państwa członkowskie UE i partnerów w nadchodzącym okresie albo pozwolą Ukrainie poczynić zdecydowane postępy, albo poważnie osłabią jej zdolność do stawiania oporu

- czytamy w oświadczeniu. 

Jeśli projekt zostanie zatwierdzony, państwa członkowskie UE będą mogły zwrócić ponad 20 miliardów euro z funduszy UE do swoich budżetów w zamian za "dziesiątki miliardów euro" pomocy wojskowej dla Ukrainy w ciągu najbliższych czterech lat.

UE proponuje utworzenie wyspecjalizowanego funduszu wojskowego dla Ukrainy, który wchłonie około 6,5 miliarda euro z aktywów Europejskiego Funduszu Pokojowego i otrzyma do 5 miliardów euro rocznie. Pieniądze te mają zostać wykorzystane na zakup amunicji, dronów i pocisków obrony powietrznej dla Ukrainy.

ПОПУЛЯРНІ
ОСТАННІ